16 февруари 2019

Начало / Новини

Новини

Съобщение
20.12.2017
Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници "Златен лев Холдинг" АД информира своите акционери, че 28 и 29 декември 2017г са неработни за Дружеството. От 02 януари 2018г. "Златен лев Холдинг" АД ще възстанови обичайното си работно време.

Вътрешна информация
22.08.2017
Уведомление
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 22.08.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от Владимир Иванов Москов, че на 21.08.2017г. този акционер е придобил  50 000 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.632 лв.
 
 
 

Вътрешна информация
22.08.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
Относно: Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 22.08.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 145 от ЗППЦК, а именно:
 
Уведомление от “Зенит Агрохолдинг” АД, че на 21.08.2017г. този акционер е слючил 12 сделки, с които е продал 88 500 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, като с една от сделките извършена в 14:35:11 за 10 000 броя акции при единична цена от 0.640 лв, акционерното му участие е паднало под прага от 5%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вътрешна информация
28.07.2017
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 28 юли 2017 г. реши, считано от 1 септември 2017 г., „Златен лев Холдинг” АД да преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2011 г., гласуван от общото събрание на акционерите от 29 май 2012  г., на стойност към настоящата дата 503 хил. лв., поради изтекла давност.
 
 

Съобщение относно изплащане на дивидент
10.05.2017
На редовното общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 10.05.2017 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата, останала след покриване на загуба от предходни години . Брутният дивидент е в размер 0.33 лв. за една акция, притежавана към 24 май 2017 г. 
 
Изплащането на дивидента на акционерите ще започне от 12.06.2017 г., както следва:
  • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
·        За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка.  Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” АД, София, п.к.1111, кв. Гео милев, ул. “постоянство” № 67б, вх. А Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента.
 2  >>

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.