18 февруари 2018

Начало / Златен лев Холдинг / Дивидент 2016

Дивидент 2016

На редовното общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 10.05.2017 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата, останала след покриване на загуба от предходни години . Брутният дивидент е в размер 0.33 лв. за една акция, притежавана към 24 май 2017 г. 
 
Изплащането на дивидента на акционерите ще започне от 12.06.2017 г., както следва:
  • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
·        За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка.  Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” АД, София, п.к.1111, кв. Гео милев, ул. “постоянство” № 67б, вх. А Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента.
 
За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.