16 февруари 2019

Начало / Златен лев Холдинг / Дивидент 2017

Дивидент 2017

На годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 23.04.2018 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Брутният дивидент е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 07 май 2018 г. 
Изплащането на дивидента на акционерите ще започне от 1.06.2018 г., както следва:
  • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
·        За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка.  Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” ад, София, п.к.1111, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67б, вх. А. Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента.
 
За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.