25 ноември 2017

Начало / Златен лев Холдинг / Вътрешна информация

Съобщения

Вътрешна информация
25.09.2017
     У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.09.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от Петър Симеонов Александров, изпълнителен директор, че на 20.09.2017г. този акционер е продал  87 000 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.66 лв.

Вътрешна информация
25.09.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.09.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от “Златен лев Трейдинг” ЕООД, чрез Петър Симеонов Александров, управител на същото и изпълнителен директор на “Златен лев Холдинг” АД, че на 20.09.2017г. “Златен лев Трейдинг” ЕООД е придобило 78 560 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.60 лв.
 
 

Вътрешна информация
25.08.2017
     У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
Относно: Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.08.2017г. в деловодството на Дружеството е постъпило следното уведомление по чл. 145 от ЗППЦК, а именно:
 
Уведомление от Петър Симеонов Александров, че на 22.08.2017г. този акционер е придобил 137 000 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД на пода на БФБ София, с което дяловото му участие е 6,926 %.
 
 
 

Вътрешна информация
25.08.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.08.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от Петър Симеонов Александров, изпълнителен директор, че на 22.08.2017г. този акционер е придобил  50 000 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.651 лв.
 

Вътрешна информация
24.08.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 23.08.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от “Зенит Агрохолдинг” АД относно лице, тясно свързано с лице с ръководни функции, а именно Владимир Иванов Москов, член на СД на “Зенит Агрохолдинг” АД и член на СД на “Златен лев Холдинг” АД, че на 21.08.2017г. са сключени 23 сделки за 212 220 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.638 лв.2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.