16 февруари 2019

Начало / Новини

Новини

Преустановяване изплащането на непотърсения за 2010г дивидент
13.07.2016
На основание чл. 4 от ЗСПЗФИ, съгласно чл. 28 от Наредба № 2, „Златен лев Холдинг” АД оповестява,че Съветът на директорите на “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД на свое заседание от 13 юли 2016 г. реши, считано от 1 август 2016 г. „Златен лев Холдинг” АД да преустанови изплащането на непотърсения дивидент за 2010 г., гласуван от общото събрание на акционерите на 1 юни 2011 г., на стойност към настоящата дата 588 хил. лв., поради изтекла давност.

Съобщение относно изплащане на дивидент
16.07.2015
СД на „Златен лев холдинг” АД, съобщава, че поради големи брой акционери и проявен интерес за изплащане на дивидентите неприсъствено, СД допълва взетото решение за начина на раздаване на дивидент, като лицата, чийто акции са по лични сметки може да получат дивидентите си по следния начин:
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка.  Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” АД, София, п.к.1111, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67б, вх. А Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на изплатения дивидент.
 
 <<  1  2 

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.