25 ноември 2017

Начало / Новини

Новини

Съобщение относно изплащане на дивидент
16.07.2015
СД на „Златен лев холдинг” АД, съобщава, че поради големи брой акционери и проявен интерес за изплащане на дивидентите неприсъствено, СД допълва взетото решение за начина на раздаване на дивидент, като лицата, чийто акции са по лични сметки може да получат дивидентите си по следния начин:
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка.  Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” АД, София, п.к.1111, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67б, вх. А Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на изплатения дивидент.
 
 <<  1  2 

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.