Златен Лев Капитал
  Български | English

19 June 2018
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / ДФ "Златен лев Индекс 30" / За Фонда

 Цена на дял, обявена на 18.06.2018
Емисионна стойност
до 30 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 30 хил. лв. до 100 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 100 хил. лв.
Цена на обратно изкупуване
1.5285 лв.1.5210 лв.1.5172 лв.1.5096 лв.


За Фонда

      Договорен фонд „Златен лев Индекс 30” е колективна инвестиционна схема от отворен тип. Това е първият индексен фонд в България, базиран на официален индекс на БФБ. Той инвестира в акции на дружествата, включени в индекса BG TotalReturn30 (BG TR30). 30-те дружествата, попадащи в индекса, са сред най-добрите и водещите компании на БФБ, и се подбират по показатели като пазарна капитализация, ликвидност и оборот.Фондът има за цел да следва движението на индекса на фондовия пазар. По този начин индексният фонд осигурява ефективност на инвестицията чрез най-точно отражение на пазара и постига основната си инвестиционна цел - да предлага на инвеститорите устойчиво нарастване на стойността на притежаваните от тях акции във фонда в съответствие с развитието на пазара.

      ДФ „Златен лев Индекс 30” се организира и управлява от УД „Златен лев Капитал” АД, дружеството с най-дълъг професионален опит в управляването на колективни инвестиционни схеми в България. Книжата са професионално управлявани за сметка на инвеститорите и всеки от тях, закупувайки дялове на ДФ „Златен лев Индекс 30”, става притежател на пропорционален дял от портфейла на фонда. 

Инвестиционна структура:Инвестиционна структура  - Данни за минали периоди


Основните предимства, които ДФ „Златен лев Индекс 30” предлага на своите инвеститори, са: 

  • Бърз и лесен изход от инвестицията. ДФ „Златен лев Индекс 30” осигурява висока ликвидност за своите инвеститори и ежедневно обратно изкупуване на дяловете на фонда.
  • Необлагаем доход. Печалбите за инвеститорите, получени от инвестицията във фонда, не подлежат на облагане с данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • Ниски разходи. ДФ „Златен лев Индекс 30” се управлява с по-малко разходи в сравнение с активно управляваните фондове.
  • Простота и липса на специфичен риск. Разпределението на активите e базиранно на широкия индекс BG TR30 и отразява движението на целия пазар. 

  • Разнообразие на инвестициите. ДФ „Златен лев Индекс 30” по правило инвестира в акции на компании от различни сектори на икономиката.
  • Качество на управлението. Пасивната природа на индексирането елиминира индивидуалните грешки при управлението.
Подробна информация за фонда може да бъде намерена в "Документа с ключова информация за инвеститорите", както и на страница "Документи".ЗЛ ИНДЕКС 30 ▼0.77%*
БФБ - BG TR30 ▼0.95%

*Отклонениe спрямо предходно обявена цена

В този дял още

За Фонда
Документи
Графика и цена
Новини

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo