Златен Лев Капитал
  Български | English

19 June 2018
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / Договорни фондове

Договорни фондове

УД “Златен лев Капитал” АД управлява дейността на колективните инвестиционни схеми:

  • ДФ "Златен лев" АД
    ДФ “Златен лев” възниква през 1996г. първоначално като приватизационен фонд ОНПФ “Златен лев” АД. ОНПФ “Златен лев” АД преурежда дейността си през 1998г. като инвестиционно дружество от затворен тип, а през 1999г. като първото в България инвестиционно дружество от отворен тип ИД “Златен лев” АД. ИД “Златен лев” АД се преобразува през 2013г. в ДФ “Златен лев” като акциите от капитала на дружеството се замениха с дялове. Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар с ISIN: BG1100078986. ДФ “Златен лев” е вписано в Агенция по вписванията в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 121225574.
    ДФ “Златен лев” е получавало разрешения за дейността си № 48а-ИД/08.07.1999г., № 01-ИД/06.01.2006г., № 1030-ИД/24.10.2012г., № 429-ДФ/13.06.2013г. и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Република България.

  • ДФ " Златен лев Индекс 30"
    ДФ “Златен лев Индекс 30” е съдаден през 2008г. като първият в България индексен фонд, базиран върху официален индекс на Българската фондова борса -“BG TR30”. Дяловете са деноминирани в лева и са регистрирани в Централен депозитар с ISIN: BG9000002097. ДФ “Златен лев Индекс 30” е вписано в Агенция по вписванията в регистър БУЛСТАТ с ЕИК 175564592.


В този дял още

За нас
Договорни фондове
Документи

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo