Златен Лев Капитал
  Български | English

25 November 2017
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / ДФ "Златен лев Индекс 30" / Графики и цена

 Цена на дял, обявена на 24.11.2017
Емисионна стойност
до 30 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 30 хил. лв. до 100 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 100 хил. лв.
Цена на обратно изкупуване
1.6218 лв.1.6137 лв.1.6097 лв.1.6017 лв.


Графики и цена


*За база се взима началото на избрания период.


ЗЛ ИНДЕКС 30 ▲0.21%*
БФБ - BG TR30 ▼0.46%

*Отклонениe спрямо предходно обявена цена

Период на графиката

 Един месец назад
 Три месеца назад
 Шест месеца назад
 Една година назад
 Максимум
 Изберете друг период:
от 
до 
В този дял още

За Фонда
Документи
Графика и цена
Новини

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo