Златен Лев Капитал
  Български | English

18 February 2018
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / ДФ "Златен лев Индекс 30" / Графики и цена

 Цена на дял, обявена на 16.02.2018
Емисионна стойност
до 30 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 30 хил. лв. до 100 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 100 хил. лв.
Цена на обратно изкупуване
1.6344 лв.1.6263 лв.1.6222 лв.1.6142 лв.


Графики и цена


*За база се взима началото на избрания период.


ЗЛ ИНДЕКС 30 ▼0.10%*
БФБ - BG TR30 ▼0.20%

*Отклонениe спрямо предходно обявена цена

Период на графиката

 Един месец назад
 Три месеца назад
 Шест месеца назад
 Една година назад
 Максимум
 Изберете друг период:
от 
до 
В този дял още

За Фонда
Документи
Графика и цена
Новини

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo