19 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев” / Документи

Документи


Пълен проспект за публично предлагане на дялове

Документ с ключова информация за инвеститора

Правила на ДФ "Златен лев"

Правила за оценка на активите

Правила за оценка и управление на риска


Счетоводни отчети:
 

    2017 
    2016 
    2015 
    2014 
    2013 
    2012 
    2011 
    2010 

Информация за управление на риска: 

    2017 
    2016 
    2015
    2014 
    2013

Допълнителна и вътрешна информация:

    2007 - 2012

Обобщена информация за цените на акциите: 

    2011 - 2012

Обобщена информация за цените на дяловете:

    2013 - 2018
Последно обявена цена на дял, приложима за оценка на активи към 19.06.2018
Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
5.4558 лв. 5.4232 лв.

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.