19 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев” / Съобщения

Съобщения

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове
22.05.2013
Емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ "Златен лев", правоприемник на ИД “Златен лев” АД, се възобновява предсрочно, считано от 30.05.2013г. В Централен депозитар е присвоен нов ISIN код BG9000005132, а емисията дялове на ДФ "Златен лев" е регистрирана на 22.05.2013г.

В търговския регистър е вписано преобразуването на ИД “Златен лев” АД в ДФ “Златен лев”
13.05.2013
На 08.05.2013г. е вписано преобразуването на ИД “Златен лев” АД в ДФ “Златен лев” в търговския регистър.
Предстои регистрация на новата емисия в Централен депозитар и присвояване на нов ISIN, както и възобновяване на обратното изкупуване на дяловете от ДФ “Златен лев”.

Последващо удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции
22.04.2013
Срокът за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Златен лев” АД се удължава до 30.06.2013г., поради административни и технически причини, свързани с процедурата по преобразуване на дружеството в Договорен фонд “Златен лев”.

Последващо удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции
22.03.2013
Срокът за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Златен лев” АД се удължава до 30.04.2013г., поради административни и технически причини, свързани с процедурата по преобразуване на дружеството в Договорен фонд “Златен лев”.

Удължаване на срока на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции
24.01.2013
    Съветът на директорите на ИД “Златен лев” АД и Съветът на директорите на УД “Златен лев Капитал” АД оповестяват, че удължават срока за спиране на емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД “Златен лев” АД, първоначално определен от 15.12.2012г. до 31.01.2013г., с още два месеца - до 31.03.2013г., поради технически причини, свързани с процедурата по преобразуване на дружеството в Договорен фонд “Златен лев”.2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>
Последно обявена цена на дял, приложима за оценка на активи към 19.06.2018
Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
5.4558 лв. 5.4232 лв.

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.