19 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев” / Цена на един дял

Цена на един дял

от 14.06.2018

 
Емисионна стойност
Цена на обратно изкупуване
Последна цена
5.4558 лв.
5.4232 лв.


Такса за записване – 0.3%.
Такса за обратно изкупуване – 0.3%.

Посочените  такси са включени в обявените цени за покупка и обратно изкупуване на дялове.

Емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дяловете на фонда се обявяват всеки понеделник и четвъртък, като те се основават на оценките на активите на фонда съответно за предходните петък и сряда. Когато някой от тези дни на седмицата е почивен, емисионната стойност и цената се обявяват в първия следващ работен ден.

В понеделик се определя и оповестява емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дяловете, по които се изпълняват подадените поръчки за записване и обратно изкупуване през предходните сряда и четвъртък.

В четвъртък се определя и оповестява емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дяловете, по които се изпълняват подадените поръчки за записване и обратно изкупуване през предходните петък, понеделник и вторник.

Предупреждение:
Всеки инвеститор трябва да съзнава, че по своята същност инвестирането във финансови инструменти, както и всяко друго инвестиране, е съпътствано от рискове, които подробно се разясняват в проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите. Тези рискове подлежат на професионално управление, но тяхното проявление в някои случаи може  да доведе до понижаване на стойността на дяловете и дохода от тях. Поради това не е възможно  да се гарантират печалби и следователно съществува риск инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства в момента, в който те изберат да закрият инвестицията си. Съгласно действащото в България законодателство, инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция, а оповестената в документите на фонда доходност през предходни години има ограничена полезност при прогнозирането на бъдещи резултати.


 За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.